Reklamera ett smslån

Dela

Du har säkert någon gång reklamerat en vara som du inte varit nöjd med eller som inte hållit måttet, men visste du att det är fullt möjligt att reklamera smslån och krediter också? Även om det inte är särskilt vanligt, kanske för att inte så många vet om det, så är det faktiskt sant. Precis som du kan reklamera ett par skor som går sönder efter två dagar, kan du reklamera ett smslån som du inte alls är nöjd med. Detta gör du via ARN, Allmänna Reklamationsnämnden.

Nedan ska vi berätta hur du går tillväga för att reklamera ett lån som du inte är nöjd med, men först ska vi titta lite närmare på ARN och deras uppgift.

Allmänna Reklamationsnämnden

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att hjälpa konsumenter som hamnat i konflikt med ett företag och är missnöjd med deras tjänst. Att vända sig till ARN istället för att gå till domstol är både effektivare och billigare, eftersom en anmälan hos ARN är helt gratis. Dessutom prövas ca 75 % av de ärenden som hamnar på ARN:s bord, så är du väldigt missnöjd med en tjänst förlorar du ingenting på att göra en reklamation.

ARN:s beslut – ej tvingande men slagkraftiga

De rekommendationer som ARN kommer fram till är inte på något sätt tvingande och även om konsumenten fått rätt i frågan har företaget vars tjänst eller vara reklamerats ingen skyldighet att anpassa sig efter rekommendationerna. Dock vill inga företag försämra sina rykten och riskera att förlora kunder, så i de flesta fall väljer de inblandade företagen att följa de beslut som ARN tar. Ibland kan det faktiskt räcka med att göra en anmälan för att kreditgivaren ska dra tillbaka sina yrkanden.

Innan du reklamerar

Innan du reklamerar ditt lån finns det en del krav som måste uppfyllas när det gäller den kredit du tagit. De kraven ser ut såhär:

  • Du kan inte reklamera en kredit under 2 000 kr.
  • Krediten måste varit avsedd för privat bruk.
  • Du måste tidigare ha lämnat klagomål hos långivaren som inte blivit uppmärksammade.
  • Din anmälan till ARN måste göras inom ett år efter att du lämnat dina klagomål.
  • Din kredit får ännu inte hamnat hos Kronofogden.
  • Krediten måste ha tagits av en långivare i Sverige.

Uppfyller din kredit alla ovanstående krav är det fritt fram att reklamera.

Såhär gör du en reklamation

  • Gå in på ARN:s hemsida och leta upp länken som gäller för reklamation mot banker och långivare. Fyll därefter i en anmälan direkt på hemsidan.
  • ARN går igenom din anmälan och kontrollerar om det är någon viktig information som saknas innan de bestämmer huruvida ärendet ska prövas eller ej. Detta görs inom 6 månader ifrån det att du lämnat in din anmälan.
  • Blir ärendet beviljat en prövning blir det kreditbolag vars tjänst du vill reklamera kontaktat och i ett nämndemannamöte med deltagare ifrån olika konsumentorganisationer avgörs ärendets utgång.
  • Du blir meddelad om du fått rätt eller fel i frågan. Får du fel kan du begära en omprövning, dock kan du endast göra detta inom två månader efter att du fått reda på ärendets utgång. Står du som vinnare i frågan kan du räkna med att kreditföretaget följer de rekommendationer ARN gett.

Slutligen kan vi komma fram till att en anmälan hos ARN är mycket slagkraftig och i de allra flesta fall kan man räkna med att ärendet prövas och att man dessutom får rätt i sin fråga. Dock ska man ju inte missbruka denna hjälpsamma tjänst som ARN erbjuder, utan endast reklamera om du verkligen är missnöjd eller känner dig lurad av en kreditgivare.